Proiectul Agenda 21 a inceput printr-o etapa pilot desfasurata in 9 locatii (Baia Mare, Oradea, Iasi, Targu Mures, Galati, Ploiesti, Giurgiu, Ramnicu Valcea si Miercurea Ciuc) si a venit in completarea planurilor locale pentru dezvoltare durabila.

Principalul scop atins in cadrul etapei pilot a fost stabilirea metodologiei, conform careia au fost redactate agendele locale in toate orasele participante. Prin experienta acumulata, eficacitatea procesului Agendei Locale a sporit, contribuind la consolidarea capacitatii autoritatilor locale de a adopta principiile dezvoltarii durabile in cadrul strategiilor locale.

Principalele etape ale proiectului au inclus:

- Crearea structurilor locale ale AL21: Comitetul Local de Coordonare, Biroul Local al Agendei 21, Grupurile de Lucru;
- Elaborarea unei strategii pentru dezvoltare durabila si a unui plan de actiune local, urmata de un proces de consultare extins care sa asigure contributii aditionale inainte de finalizarea acestora;
- Identificarea si realizarea proiectelor prioritare;
- Asigurarea suportului necesar implementarii proiectelor prioritare selectate, avand siguranta realizarii sinergiilor cu alte proiecte UNDP din aceleasi locatii.

Proiectele de planuri locale au fost fost completate prin incorporarea observatiilor critice, comentariilor si ideilor noi colectate prin intermediul procesului de consultare. Aceste documente au trei componente majore: Strategia Locala, Planul Local de Actiune si Proiectele prioritare.

Procesul de consultare publica s-a realizat prin folosirea unor metodologii adecvate in cadrul oraselor participante, avand ca rezultat obtinerea de comentarii si sugestii semnificative din partea societatii. In timpul acestui proces, au fost organizate mese rotunde si discutii interactive ce au fost prezentate si de catre media locala (televiziune, radio si ziare).

Ca urmare a acestui proces intens de consultare, la sfarsitul lui februarie 2003, cele 9 orase pilot au finalizat Planul Local pentru Dezvoltare Durabila. Fiecare oras a tiparit Strategia Locala pentru Dezvoltare Durabila dupa cum urmeaza: 400 de exemplare in limba romana si 200 de exemplare in limba engleza. Planul Local pentru Dezvoltare Durabila a fost adoptat in mod oficial de catre Consiliul Local din fiecare oras pilot.