• Cercetare stiintifica fundamentala si aplicata in domeniile socio-uman, economic, stiintele naturii si de mediu, inclusiv evaluarea de tehnologii ecologic acceptabile;

• Aplicatii de tip think-tank;

• Elaborare si implementare de proiecte;

• Dezvoltarea resurselor umane si a capitalului socio-uman;

• Organizare de ateliere, seminarii, mese rotunde, forumuri;

• Activitati educationale si de formare.