Evaluare Integrata de Mediu (EIM): consolidarea capacitatilor

Martie 2004-Martie 2005 / Borsec

In cadrului proiectului Agenda Locala 21, ca urmare a parteneriatul dintre Centrul National de Dezvoltare Durabila (CNDD) si Agentia Canadiana pentru Dezvoltare Internationala (CIDA), a fost lansata o noua activitate avand ca scop cresterea nivelului de protectie a mediului inconjurator prin introducerea practicii de evaluare integrata de mediu (EIM) in Romania.


Obiectivele proiectului au fost introducerea si cresterea gradului de utilizare a evaluarii intergrate de mediu in Romania prin:
• Dezvoltarea capacitatii interne a CNDD de a furniza consultanta de specialitate si a evalua impactul asupra mediului si sustenabilitatea programelor guvernului si ONG-urilor, precum si a proiectelor din sectorul privat;
• Dezvoltarea capacitatii CNDD de a organiza sesiuni de training in domeniul evaluarii integrate de mediu pentru ONG-uri si societati comerciale in doua locatii din Romania (Borsec si judetul Mures);
• Realizarea unei evaluari integrate de mediu pentru patru companii private locale a constituit o experienta practica directa pentru CNDD, companii si ONG-urile implicate in dezbaterile publice legate de EIM.

Proiectul s-a desfasurat in 2 etape:
Prima etapa a constat intr-un training al echipei CNDD in probleme de evaluare integrata de mediu, avand ca rezultate:
• Crearea unei baze solide de cunostinte despre procesul de evaluare integrata de mediu si relevanta acestuia pentru dezvoltarea durabila;
• Cresterea capacitatii de a furniza un cadru de evaluare si o metodologie calitativa si cantitativa;
• Un cadru conceptual pentru organizarea unor sesiuni viitoare de training pentru principalii actori locali din judetul Mures si Borsec;

A doua etapa a inclus trainingul pentru evaluarea integrata de mediu furnizat de CNDD celor 19 ONG-uri locale si institutii partenere.

Pe baza parteneriatului creat cu ROMAQUA GRUP SA (companie de apa minerala), trainingul a fost efectuat la Borsec. Initial, au fost organizate 3 sesiuni pentru aproximativ 10 companii private din judetul Mures si orasul Borsec. Elementele centrale ale sesiunilor au fost procesul de evaluare integrata de mediu si modul in care sectorul privat se poate implica in aceasta activitate. Aceste sesiuni au fost planificate pentru a se concentra pe reducerea impactului negativ asupra mediului prin implementarea unor masuri eco-eficiente

Galerie foto: