Agenda Locala 21 si Planul Local pentru Dezvoltare Durabila:

Elaborarea Planurilor Locale pentru Dezvoltare Durabila ca instrumente de planificare strategica este esentiala pentru consacrarea principiilor sustenabilitatii in toate activitatile curente si viitoare prin:

- Implementarea unui nou model de management public bazat pe o abordare ecosistemica integrata si adaptativa;

- Punerii bazelor pentru crearea unei infrastructuri institutionale flexibile, adaptabile si performante care garanteaza participarea tuturor membrilor societatii sau a factorilor interesati implicati in actul de decizie, accesul echitabil la beneficiile activitatilor de dezvoltare, negocierea conflictelor posibile si solutionarea echitabila a acestora;

- Facilitarea accesului autoritatilor publice locale la Fondurile Structurale ale Uniunii Europene prin care sa fie finantate proiectele de dezvoltare a comunitatii;

- Asigurarea unui cadru adecvat pentru finantarea proiectelor locale de infrastructura;

- Aplicarea la scara locala/regionala a principiilor Strategiei de Dezvoltare Durabila a U.E. (revizuita in 2006) si a Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei (revizuita in 2008);

- Promovarea descentralizarii si subsidiaritatii;

- Stabilirea unor structuri operationale de monitorizare si evaluare a implementarii Planurilor Locale pentru Dezvoltare Durabila avand ca instrument un set de indicatori stardard.

Informatii suplimentare:

• Implementarea Agendei Locale 21 in Tulcea (RO)

http://www.primariatulcea.ro/21/

• Implementarea Agendei Locale 21 21 in Slatina (RO)

http://www.primariaslatina.ro/al21/

• Implementarea Agendei Locale 21 in Ploiesti (RO)

http://www.ploiesti.ro/al21.php

• Implementarea Agendei Locale 21 in Baia Mare

http://www.primarie.multinet.ro/al21/index.htm

• Implementarea Agendei Locale 21 in Rasnov (RO)

http://www.primariarasnov.ro/content/html/agenda_21.php

• Implementarea Agendei Locale 21 in Vatra Dornei (RO)

http://www.vatra-dornei.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=24